Restaurant i Tyskland

Åben kort
Lokal tid:
20:41:39

Comida Alemana

Rathausstraße 21, Berlin
restaurantLæs mere

豬腳餐廳

Rathausstraße 21, Berlin
restaurantLæs mere
Alt Berliner Weißbierstube

Alt Berliner Weißbierstube

Rathausstraße 21, Berlin
barLæs mere
Mutter Hoppe

Mutter Hoppe

Rathausstraße 21, Berlin
restaurantLæs mere
Reinhard's Restaurant

Reinhard's Restaurant

Poststraße 28, Berlin
restaurantLæs mere
Restaurant Marcellino

Restaurant Marcellino

Poststraße 28, Berlin
restaurantLæs mere
Pizzeria Pomodori

Pizzeria Pomodori

Rathausstraße 17-19, Berlin
restaurantLæs mere
Ngon Restaurant Berlin

Ngon Restaurant Berlin

Rathausstraße 23, Berlin
restaurantLæs mere

pizza & pasta

Spandauer Straße 9, Berlin
restaurantLæs mere
Zur Gerichtslaube

Zur Gerichtslaube

Poststraße 28, Berlin
barLæs mere

THCA Gastronomie Handel GmbH

Am Nußbaum 7, Berlin
restaurantLæs mere
Alt-Berliner Wirtshaus im Nikolaiviertel

Alt-Berliner Wirtshaus im Nikolaiviertel

Poststraße 4-5, Berlin
restaurantLæs mere
Wilde Matilde Bar
Julchen Hoppe

Julchen Hoppe

Rathausstraße 25, Berlin
restaurantLæs mere
Cyclo
Zum Nußbaum

Perfekt-Gastro GmbH & Co. KG Betriebsgesellschaft Mitte

Propststraße 1, Berlin
restaurantLæs mere
Boltes Berliner Steakhaus

Boltes Berliner Steakhaus

Propststraße 1, Berlin
restaurantLæs mere
Crêperie im Nikolaiviertel

Crêperie im Nikolaiviertel

Propststraße 4, Berlin
cafeLæs mere
Brauhaus Georgbraeu

Brauhaus Georgbraeu

Spreeufer 4, Berlin
restaurantLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning