Hospital i Tyskland

Åben kort
Lokal tid:
20:39:19
Lotfi Labib

Lotfi Labib

Karl-Liebknecht-Straße 7E, Berlin
hospitalLæs mere

Sanatorio Wittenau

Karl-Liebknecht-Straße 7E, Berlin
hospitalLæs mere

Nephrologie Ambulanz

Luisenstraße 13, Berlin
hospitalLæs mere

Heilig Geist Spital 1313

52°31'15.0"N 13°24'11.0"E
hospitalLæs mere

Ambulantes Operationszentrum

Klosterstraße, Berlin
hospitalLæs mere

Privatklinik Dres. Copf GmbH

Anna-Louisa-Karsch-Straße 7, Berlin
hospitalLæs mere

CeDeMed

Tunnel Alexanderplatz 1, Berlin
hospitalLæs mere

Krankenhaus-Sterilisation Berlin GmbH

Schicklerstraße 5-7, Berlin
hospitalLæs mere
Kongreation der Grauen Schwestern v.d. hl.Elisabeth

Kongreation der Grauen Schwestern v.d. hl.Elisabeth

Niederwallstraße 8-9, Berlin
hospitalLæs mere

Hospital Technology - Installation & Service GmbH

Jägerstraße 51, Berlin
hospitalLæs mere

STEGDOC GmbH

STEGDOC GmbH, Alte Jakobstraße 79/80, Berlin
hospitalLæs mere

MK-Kliniken AG

Alte Jakobstraße 79-80, Berlin
hospitalLæs mere
Oberberg GmbH

Oberberg GmbH

Hausvogteiplatz 10, Berlin
hospitalLæs mere

Oberbergkliniken GmbH

Hausvogteiplatz 10, Berlin
hospitalLæs mere
STANDPUNKTE Standortanalysen / Geomarketing

STANDPUNKTE Standortanalysen / Geomarketing

Große Hamburger Straße 28, Berlin
hospitalLæs mere

KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V.

Große Hamburger Straße 5-11, Berlin
hospitalLæs mere
Alexianer St. Hedwig-Krankenhaus

Alexianer St. Hedwig-Krankenhaus

Große Hamburger Straße 5-11, Berlin
hospitalLæs mere
Deutsches Beckenbodenzentrum

Deutsches Beckenbodenzentrum

Große Hamburger Straße 5-11 Hauptgebäude, 2. Etage
hospitalLæs mere
Zentrum für die Behandlung von Abhängigkeitserkrankungen

Zentrum für die Behandlung von Abhängigkeitserkrankungen

Große Hamburger Straße 5-11 Haus Karl Borromäus
hospitalLæs mere
Zentrum für Plastische und Ästhetische Chirurgie

Zentrum für Plastische und Ästhetische Chirurgie

Große Hamburger Straße 5-11 Hauptgebäude, 4. Etage
hospitalLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning