Nabolag i Tyskland

Lokal tid:
04:35:52

STEGDOC GmbH

STEGDOC GmbH, Alte Jakobstraße 79/80, Berlin
hospitalLæs mere
Hotel Gendarm nouveau

Hotel Gendarm nouveau

Hotel Gendarm nouveau, Charlottenstraße 61, Berlin
neighborhoodLæs mere
AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V.

AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V.

AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V., Ackerstraße 3, Berlin
neighborhoodLæs mere

Kollwitzkiez

Bezirk Pankow
neighborhoodLæs mere

Singerhof

Singerhof, Singerstraße, Berlin
neighborhoodLæs mere
Brandschutz - F S B

Brandschutz - F S B

Brandschutz - F S B, Stresemannstraße 64, Berlin
neighborhoodLæs mere
Stiftung Gedenken und Frieden

Stiftung Gedenken und Frieden

Stiftung Gedenken und Frieden, Lützowufer 1, Berlin
neighborhoodLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning