Bageri i Tyskland

Åben kort
Lokal tid:
20:44:11

tigertörtchen - Berlin Cupcakes

Spandauer Straße 25, Berlin
cafeLæs mere

Bäcker Wiedemann GmbH

Karl-Liebknecht-Straße 5, Berlin
bakeryLæs mere

Landbäckerei Mario Treibmann - Filiale

Karl-Liebknecht-Straße 64, Berlin
bakeryLæs mere

Café Haus Koch

Karl-Liebknecht-Straße 7, Berlin
cafeLæs mere

Bäckerei & Konditorei Thürmann

Rathausstraße 5, Berlin
bakeryLæs mere

Der Havelbäcker GmbH

Karl-Liebknecht-Straße 13, Berlin
bakeryLæs mere

Dunkin' Donuts

Rathausstraße 5, Berlin
bakeryLæs mere

Der Bäcker Feihl Berlin GmbH

Karl-Liebknecht-Straße 7-13, Berlin
bakeryLæs mere

Steineckes Heidebrot Backstube GmbH & Co. KG

Fischerinsel 13, Berlin
bakeryLæs mere

BackWerk

Bahnhof, Alexanderplatz, Dircksenstraße 2, Berlin
bakeryLæs mere

Ditsch Backwaren Brezelbäckerei

0xf9a16e993d51069f, Dircksenstraße 2, Berlin
bakeryLæs mere

LE CROBAG

Bahnhof Alexanderplatz, U-Bahnhof Linie U2, Berlin
bakeryLæs mere

Kamps Backstube

Mitte, An der Spandauer Brücke 10, Hackesches Quartier, Berlin
bakeryLæs mere

Kamps Backstube

Bahnhof Alexanderplatz, Dircksenstraße 2, Berlin
bakeryLæs mere

BACK-FACTORY

Dircksenstraße 115, Berlin
bakeryLæs mere

Back-factory

Alexanderplatz, Dircksenstraße 115, Berlin
bakeryLæs mere

Dunkin' Donuts

U-Bhf. Alexanderplatz, Berlin
bakeryLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning