Kommunen i Tyskland

Åben kort
Lokal tid:
21:07:14

u5 Berliner Rathaus

Rathausstraße 15, Berlin
city_hallLæs mere

Wasser- und Schiffahrtsamt Berlin , Schleuse Mühlendamm

Poststraße 21, Berlin
local_government_officeLæs mere

Rotes Rathaus

Rathausstraße 15, Berlin
city_hallLæs mere

Kulturprojekte Berlin GmbH

Klosterstraße 68, Berlin
local_government_officeLæs mere

Amtsgericht Berlin-Mitte

Littenstraße 12-17, Berlin
courthouseLæs mere

Technisches Finanzamt Berlin

Klosterstraße 59, Berlin
accountingLæs mere

Senatsverwaltung für Finanzen

Klosterstraße 59, Berlin
accountingLæs mere

Landgericht Berlin - Dienststelle Littenstraße

Littenstraße 12-17, Berlin
courthouseLæs mere

Polizei Wache am Alexanderplatz

Alexanderplatz, Berlin
local_government_officeLæs mere

PROGEDO relocation Agentur Berlin

Neue Schönhauser Straße 20, Berlin
moving_companyLæs mere

GreenTec Awards

Münzstraße 15, Berlin
local_government_officeLæs mere

Finanzamt Mitte/Tiergarten

Neue Jakobstraße 6/7, Berlin
accountingLæs mere

Senatsverwaltung, Zeugnisannerkenung

Berlin
local_government_officeLæs mere

studierendenWERK BERLIN

Behrenstraße 40/41, Berlin
local_government_officeLæs mere

Wohnungsbaugenossenschaft Solidarität e.G.

Schillingstraße 30, Berlin
local_government_officeLæs mere

Harald Wolf

Kleine Alexanderstraße 28, Berlin
local_government_officeLæs mere

Berliner Bündnis gegen Depression

Große Hamburger Straße 5-11, Berlin
local_government_officeLæs mere

Profil

Friedrichstraße 95, Berlin
local_government_officeLæs mere

PBBI NORD

Friedrichstraße 90, Berlin
local_government_officeLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning