Logi i nærheden The Loft Berlin

Lokal tid:
04:35:27
The Loft Berlin, Author: The Loft Berlin

The Loft Berlin

9, Rochstraße, 10178, Berlin, DE Alemania
Kontakter telefon: +49 1515 5155792
Internet side: theloftberlin.com
Latitude: 52.5223373, Longitude: 13.4048994
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Logi:

Modernes Studio am Hackeschen Markt

Rochstraße 9, Berlin
lodgingLæs mere
Apartment Rochstr.9

Apartment Rochstr.9

Rochstraße 9/Apt. 1002, Berlin
lodgingLæs mere
Adina Apartment Hotel Berlin Hackescher Markt

Adina Apartment Hotel Berlin Hackescher Markt

An der Spandauer Brücke 11, Berlin
lodgingLæs mere
Hotel Alexander Plaza

Hotel Alexander Plaza

Rosenstraße 1, Berlin
lodgingLæs mere

Classik Hotel Collection GmbH

Rosenstraße 1, Berlin
lodgingLæs mere
Citystay

Citystay

Rosenstraße 16, Berlin
lodgingLæs mere

Ferienwohnung Swinemünde

Dircksenstraße 46, Berlin
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning