Logi i nærheden Adina Apartment Hotel Berlin Hackescher Markt

Lokal tid:
04:36:00
Adina Apartment Hotel Berlin Hackescher Markt, Author: Adina Apartment Hotel Berlin Hackescher Markt

Adina Apartment Hotel Berlin Hackescher Markt

11, An der Spandauer Brücke, 10178, Berlin, DE Deutschland
Kontakter telefon: +49 30 2096980
Internet side: www.adinahotels.com
Latitude: 52.522341, Longitude: 13.404081
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Logi:

Modernes Studio am Hackeschen Markt

Rochstraße 9, Berlin
lodgingLæs mere
The Loft Berlin

The Loft Berlin

Rochstraße 9, Berlin
lodgingLæs mere
Hotel Alexander Plaza

Hotel Alexander Plaza

Rosenstraße 1, Berlin
lodgingLæs mere
Apartment Rochstr.9

Apartment Rochstr.9

Rochstraße 9/Apt. 1002, Berlin
lodgingLæs mere

Classik Hotel Collection GmbH

Rosenstraße 1, Berlin
lodgingLæs mere

Berlin Center

An der Spandauer Brücke 8, Berlin
lodgingLæs mere
BERLIN und POTSDAM 1 - 3 ZIMMER FERIENWOHNUNGEN MITTE Zentrum zentral UNTERKUNFT

BERLIN und POTSDAM 1 - 3 ZIMMER FERIENWOHNUNGEN MITTE Zentrum zentral UNTERKUNFT

An der Spandauer Brücke 8, Berlin
real_estate_agencyLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning